سبزی خشک مرزه می تواند به افزایش هوش کمک کند

اثر رطوبت بر خواص ساختاری مانند چگالی ظاهری، چگالی واقعی و تخلخل در این کار برای سبزیجات مختلف پس از خشک کردن معمولی بررسی شد.

نمونه‌های دوازده سبزی مختلف تازه (قارچ، فلفل سبز، کدو سبز، اسفناج، کرفس، تره‌فرنگی، پیاز، گوجه‌فرنگی، سیر، هویج، نخود و ذرت) با خشک کردن معمولی آب‌گیری شدند و خواص ذکر شده به‌طور تجربی تعیین شد.

سبزی خشک مرزه نمونه ای از سبزیجات خشک بسیار پر خاصیت است که استفاده از آن برای بدن ضروری است.

یک مدل ریاضی ساده برای همبستگی داده‌های تجربی به‌دست‌آمده از چگالی واقعی، چگالی ظاهری و تخلخل با میزان رطوبت مواد برای هر سبزی انتخاب شد.

نتایج همبستگی برای خواص مورد مطالعه سبزیجات مورد بررسی به همراه پارامترهای مدل بدست آمده در این مقاله ارائه شده است.

در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت مواد غذایی در هنگام خشک شدن شده است، در طول تبخیر آب، تغییراتی در ساختار فیزیکی مواد غذایی ایجاد می‌شود و پدیده‌هایی مانند انقباض، ویژگی‌های ساختاری و کیفیت محصول را تعیین می‌کنند.

به طور کلی، کیفیت محصول را می توان با خواص مختلفی مانند رنگ، بافت، طعم، تراکم و تخلخل مشخص کرد.

بنابراین، مطالعه اثرات رطوبت بر کیفیت محصولات نهایی بسیار مهم به نظر می رسد، فرآیندهای خشک کردن هوا، چگالی مواد را عمدتاً به دلیل از بین رفتن رطوبت و تشکیل منافذ هوا تغییر می دهد.

در این مطالعه، تأثیر رطوبت مواد بر چگالی ظاهری، چگالی واقعی و تخلخل در روش خشک کردن معمولی برای دوازده سبزی تازه بررسی شده است.

برای این منظور، داده های تجربی برای همه این سبزیجات از طریق خشک کردن معمولی و تجزیه و تحلیل خواص فیزیکی به دست آمد،  شرایط معمولی برای روش خشک کردن انتخاب شد.

برای تعیین میزان رطوبت، نمونه ها تا وزن ثابت در دمای 70 درجه سانتی گراد خشک شدند، تعیین حجم واقعی با استفاده از استریوپیکنومتر هلیوم انجام شد.

برای تعیین حجم کل از روش جابجایی حجم استفاده شد، هر دو روش در دمای 25 درجه سانتی گراد انجام شد.

عدم وجود سری کامل داده های تجربی (هم برای تراکم واقعی و هم برای تراکم ظاهری) برای چندین سبزی مورد مطالعه (مانند کرفس، ذرت، کدو سبز، تره فرنگی، نخود، اسفناج و گوجه فرنگی) و بنابراین، آزمایشات برای این سبزیجات انجام شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin