فروش مستقیم روغن هسته انگور

روغن هسته های انگور را از کجا می توان به طور مستقیم تهییه کرد؟ آشنایی با فروش مستقیم روغن هسته های انگور موجود در بازار
هسته های انگور بعد از آبگیری دانه های انگور بدست می آیند به این صورت که آب دانه های انگور که گرفته شد هسته ها را از تفاله ها جدا می کنندو روغن انگور نیز حاصل می شود و کسانی که می خواهند این روغن هسته ها را به طور مستقیم و بدون واسطه خریداری کنند می توانند به کارخانه های روغن گیری هسته انگور مراجعه کنند.